Laat goedkoop gas kolen eruit werken

Energeia, 28-5-2019

De afgelopen jaren was er veel kritiek op het klimaatbeleid van president Trump. Dat was terecht. Het opzeggen van het klimaatverdrag van Parijs of het terugdraaien van maatregelen om methaanemissies tegen te gaan zijn niet te verdedigen.

Dat desondanks de uitstoot van broeikasgassen zich de laatste 5 jaar in de VS beter ontwikkelde dan in de EU geeft stof tot nadenken. De reden is vooral dat gas, met een veel lagere CO2 uitstoot, hier kolen in een relatief snel tempo verdreef. Niet dankzij maar ondanks het beleid van Trump.

Goedkoop schaliegas concurreert kolen geleidelijk aan weg in de VS. Dat gas is blijvend goedkoop. De hoeveelheid schaliegas in de VS is praktisch onuitputtelijk en de kosten om het uit de grond te halen worden alleen maar lager.

Kan zoiets zich in de EU herhalen? Schaliegas wordt het niet hier en dat ligt niet alleen aan het verzet van NGO’s maar ook aan geologie, kosten niveaus en de grote footprint van de winning van schaliegas die in dichtbevolkt West Europa moeilijk voorstelbaar is.

Maar voor goedkoop gas is schaliegas helemaal niet nodig. Op de meeste plekken in de wereld is conventioneel gas veel goedkoper dan schaliegas om te produceren. Dat gas wordt steeds meer als LNG (vloeibaar gas) de wereld rond gevaren en wordt steeds vaker op spot markets verhandeld in plaats van via lang lopende contracten. Ook hier dalen de kosten.

De afgelopen jaren kwam er steeds meer LNG op de markt. Het afgelopen half jaar daalden de gasprijzen op de spot markets in de EU en Azië met zo’n 40%. De vraag in Azië groeit snel maar kan het toenemende aanbod nu niet meer bijbenen. Afgelopen winter werden er steeds meer LNG tankers die normaal naar Azië zouden gaan richting Europa gestuurd. Europa werd daarmee de swing consumer voor gas. De gasprijzen zijn hier nu weer op het niveau waarop gas kolen verdringt, puur om commerciële redenen.

Ondertussen komen er nieuwe Russische pijpleiding projecten aan: Nordstream2 en Turkstream naar Europa en de Power of Siberia naar China. Goedkoop gas om deze pijpleidingen te kunnen vullen hebben de Russen meer dan genoeg; zij hebben de grootste gasreserves ter wereld. Europa zou wel eens het slagveld kunnen worden waar Russisch gas het uitvecht met een aanvoer van LNG vanuit allerlei plekken op de wereld.

Nordstream2, dat nu gebouwd wordt op kosten van Gazprom, is voor de EU zo gek nog niet. Afhankelijkheid van Russisch gas is geen probleem als je een alternatief hebt. En dat hebben we met LNG; meer dan vroeger.

Lage kosten voor gas kunnen in Europa, net als in de VS, kolen eruit werken. Laten we dat niet onnodig moeilijk maken door bij voorbeeld iets als Nordstream2 te gaan tegenwerken. Puur op basis van de markt kan onze elektriciteitsproduktie nu snel verder convergeren naar een mix van renewables en gas. Met wat kerncentrales die we zo lang mogelijk door laten draaien. Met een snelle groei van renewables die wel hun backup, in de vorm van gas, nodig hebben. Niet de perfecte oplossing op de lange termijn maar wel een goede op de korte en middellange termijn.

Ons energiebeleid hoeft niet alleen gebaseerd te worden op fraaie vergezichten voor 2050. Laat de dominee met zijn klimaatbijbel in de hand nu profiteren van de mogelijkheden die de gaskoopman op de markt hem biedt. Zijn liefde voor het klimaat heeft toch wel de overhand op zijn antipathie tegen olie- en gasproducenten?

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s