Shale versus Shell

Shale versus Shell

Wie zwicht er het eerst?

Energeia, 26-6-2019

Shale

De producenten van schalieolie in de VS bevinden zich financieel in zwaar weer. Winst is er tot nu toe, voor deze industrie als geheel, niet gemaakt. Er is veel geld geleend en de financieringslasten lopen langzaam op. Voor een hogere rente zijn deze bedrijven net zo benauwd als voor lagere olieprijzen. De animo onder investeerders om meer geld in deze industrie te pompen neemt langzaam maar zeker af.

Er vindt hier dan ook een consolidatieslag plaats. Het grootste wapenfeit tot nu toe was de overname van Anadarko door Occidental voor 56 miljard dollar. Nu het grootste deel van de technische vooruitgang bij de winning van schalieolie achter de rug ligt, lijkt de beste mogelijkheid om de kosten verder omlaag te brengen het verkrijgen van zo groot mogelijke aaneengesloten licenties die het beste startpunt vormen voor de fabrieksmatige aanpak bij het produceren van schalieolie. Daarnaast kan het opereren van de gehele keten (productie, pijpleidingen én raffinaderijen) extra waarde opleveren.

De majors zoals Shell en BP hebben geen technische voorsprong op de niche schalieolie producenten; sommige van hen hebben dat in het verleden op pijnlijke wijze ondervonden. Maar zij hebben wel de financiële slagkracht om de grote investeringen te doen die in deze consolidatiefase nodig zijn om de kosten verder omlaag te brengen. Zij moeten hun nieuwe olie ergens vandaan halen en het effect van de relatief lage investeringen in conventionele olie van de laatste 5 jaar is niet zomaar ongedaan gemaakt.

Shell

Shell heeft het de afgelopen jaren financieel goed gedaan. De cash flow van Shell is nu de hoogste van de majors; hoger dan die van grote concurrent ExxonMobil. Met name downstream en integrated gas deden het goed de afgelopen jaren. Wat lijkt 2016, toen er twijfels waren over de houdbaarheid van het dividend, al weer lang geleden.

Er is echter ook een keerzijde van de medaille. De relatief hoge cash flow was ook gerelateerd aan de relatief lage investeringen in nieuwe olieproductie. Olie is een segment dat binnen Shell niet onder het kopje groei valt maar onder het kopje cash cow. Tesamen met de matige resultaten in exploratie (het zoeken naar nieuwe velden) zorgde dat voor dalende oliereserves. De verhouding tussen bewezen oliereserves en jaarlijke productie is nu gedaald tot een historisch laag niveau van 6.

Ter vergelijking: voor ExxonMobil ligt deze verhouding op 14. Het gemiddelde voor de majors ligt rond de 10. Daarmee lijkt Shell voor te sorteren op een snelle energietransitie (maar wel een waarbij gas een belangrijke rol speelt als fossiele transitie brandstof) en lijkt ExxonMobil voor te sorteren op een langzame energietransitie.

Wie zwicht er het eerst?

Maar wat als die snelle energietransitie er niet komt? Want laten we wel zijn: de energietransitie was er tot nu toe een van ambities; niet van resultaten. Wereldwijd stijgt de olievraag steeds verder door. De bij de recente strategy update aangekondigde investeringsplannen van Shell illustreerden nog eens hoe groot voorlopig de investeringen aan de fossiele kant zijn en hoe klein de investeringen in New Energies, alle ambities ten spijt.

De recente gesprekken met Endeavor, een van de grotere overname kandidaten onder de schalieolie bedrijven in de VS, liepen voorlopig op niets uit. Toch lijkt het voor Shell geen optie te zijn om de relatief geringe activiteiten in schalieolie niet te gaan uitbreiden. Het heeft niet de luxe van Total, de enige van de majors die schalieolie vrijwel geheel links laat liggen, met bewezen oliereserves van ruim 10 keer de jaarlijkse productie.

Daarmee lijken zowel de schalieolie producenten in de VS als Shell voorlopig een afwachtende houding aan te nemen. De schalieolie producenten wachten tot een dalende olieproductie Shell echt pijn begint te doen. En Shell wacht erop totdat de financiële situatie van mogelijke VS schalieolie overname kandidaten dermate nijpend begint te worden dat hun prijs gaat zakken. Bij de huidige vraagprijs klopt het financiële plaatje niet voor Shell. Shale versus Shell: wie zwicht er het eerst?

 

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s