Zinloos versterken in Groningen

Energeia, 12-3-2019

Met het besluit om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk te stoppen verdween ook de rationale voor een uitgebreid versterkingsprogramma in Groningen. Het betekent dat naar schatting 80% van de seismiciteit nu achter de rug is. Voor slechts 1500 huizen wordt ingeschat dat zij op dit moment niet aan de Meijdam norm voldoen.

Het is dezelfde norm die gehanteerd wordt bij het risico van overstroming in laaggelegen gebieden in Nederland. Ook daar zijn er huizen die niet aan de norm voldoen. In tegenstelling tot Groningen ligt geen mens er wakker van. Het is de risicoperceptie die bepaalt of men wakker ligt; niet het risico zelf.

Modellen hebben, onvermijdelijk, een bepaalde onzekerheid. Wil men die omlaag brengen dan moet men ter plekke inspecteren en een meer gedetailleerde risicoanalyse opstellen; voor elk huis waarvoor er enige kans bestaat dat het niet aan de norm voldoet (en dat zijn er eerder zo’n 15000 dan 1500). Dat is een gigantische klus die veel tijd vergt.

Ondertussen daalt het seismische risico snel. Voor slechts 200 huizen wordt nu ingeschat dat zij in 2023 niet aan de Meijdam norm zullen voldoen. Tegen die tijd zijn we misschien net klaar met inspecteren. In 2025 zal het aantal dicht bij 0 liggen.

Vrijwel iedereen die zich bezighoudt met de technische aspecten van dit dossier is hiervan op de hoogte. Als men minister Wiebes al iets kan verwijten is het dat hij de Groningers niet duidelijker zegt dat versterken zinloos is geworden. Of willen de Groningers dat niet horen? Wil men gaan versterken enkel en alleen omdat dat in het verleden in de lijn der verwachtingen lag, in een tijd dat men er vanuit ging dat de gaswinning hier nog decennia lang door zou gaan?

In Groningen voltrekt zich een ramp hoort men nu veelal. Is dat zo? Er is geen Groninger dood gegaan door een ingestort huis. Er is geen Groninger gewond geraakt door een vallende dakpan. De kans dat dat gaat gebeuren is uitermate klein.

Wat rampzalig is, is de manier waarop wij met dit probleem omgaan. De voortdurende onzekerheid over versterken kan, net als de moeizame schadeafhandeling, een gekmakende ervaring zijn. De stress die hiervan het gevolg is heeft wel degelijk invloed op de gezondheid van veel Groningers. Het middel van de versterking is nu vele malen erger dan de kwaal van onveilige huizen.

Als men iets wil doen voor de Groningers: reserveer dan meer geld voor de economische versterking van het gebied. Keer eenmalig een som geld uit op basis van simpele criteria zoals postcode en ouderdom van een huis, als compensatie voor overlast en waardedaling, en laat de mensen vrij hoe dat geld te besteden.

Laten we hopen dat een parlementaire enquête niet uitdraait op Siegerjustiz en ook dingen op tafel krijgt die tot nu toe nauwelijks de aandacht kregen: bij voorbeeld dat wetenschappers en onderzoekers in Nederland niet meer durfden bij te dragen tot het debat. Dat het grootste deel van de geclaimde schades in het buitengebied, waar trillingen door verkeer zwaarder zijn dan die door bevingen, niet of nauwelijks gerelateerd is aan bevingen. Waarom er in 2012, het jaar van de sterkste beving, zo’n 2000 schademeldingen binnen kwamen en in 2015 en 2016, jaren waarin de totale seismische energie een fractie was van die in 2012, zo’n 20000. Waarom sommige politici systematisch weigerden op een constructieve manier bij te dragen aan een oplossing.

Voor wie een voorproefje wil: de studie die ik schreef met Lucia van Geuns voor de denktank HCSS (The Hague Centre of Strategic Studies) over Groningen is recent verschenen. In “Groningen gas: the loss of a social license to operate” proberen wij zo goed mogelijk te reconstrueren wat er hier is gebeurd; uit geologisch, financieel én maatschappelijk oogpunt.

 

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s